Odznaki Jeździeckie

Koszt egzaminów na odznaki jeździeckie PZJ dla uczestników obozów konnych w Stajni Pasja:

Egzamin na odznakę "jeżdżę konno" to koszt 250zł
Egzamin na brązową odznakę jeździecką to koszt 350zł
Egzamin na srebrną odznakę jeździecką to koszt 450zł (350zł na własnym koniu)

Dla osób z 'zewnątrz' istnieje możliwość zdawania na koniach stajennych za dodatkową opłatą 100zł (JK), 150zł (BOJ) za konia.

Osoby zainteresowane zdawaniem Jeżdżę Konno, BOJ I SOJ ze względu na ograniczoną liczbę miejsc muszą  zgłosić przy zapisie na obóz chęć uczestnictwa w egzaminie PZJ. 

Zgodnie z regulaminem PZJ osoba zdająca jeżdżę Konno, BOJ i SOJ musi mieć na sobie toczek (kask) jeździecki oraz kamizelkę jeździecka.

 

od 1.07.2022r każda osoba przystępująca do egzaminów PZJ musi zarejestrować się w systemia Artemor,
jak to zrobić jest wytłumaczone tutaj -->
ZGŁOSZENIE NA EGZAMIN

 

 

Odznaka jeździecka "jeżdżę konno"

Od 1 Stycznia 2022r, PZJ zmienił system szkoleń i powszechna odznaka jeździecka Jeżdżę Konno jest wymagana aby przystąpić do kolejnych egzaminów jeździeckich.
Podobnie jak z odznakami jeździeckimi egzamin odbywa się przez Wojewódzką Komisją Egzaminacyjną złożoną z dwóch instruktorów z danego Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego, są oni mianowani i zatwierdzani przez Kolegium Koordynatorów ds. Szkolenia PZJ.
Odznace towarzyszy imienna karta „Jeżdżę konno” wystawiona i podpisana przez przewodnicącego komisji.

Co daje odznaka "jeżdżę konno"?

 • Zajesz posiadaczem odznaki, którą możesz wpiąć do fraka oraz legitymacji, która potwierdza Twoje umiejętności;
 • Jesteś wpisany do rejestru Polskiego Związku Jeździeckiego jako Jeździec;
 • Zyskujesz potwierdzenie swoich umiejętności, które ułatwią Ci w przyszłości przystąpienie do jakiegokolwiek klubu jeździeckiego oraz szybkie zweryfikowanie Twoich umiejętności przez nowego trenera czy instruktora;
 • Pozwala na przystąpienie do egzaminie BOJ.

EGZAMIN:

Umiejętności praktyczne:

 • prawidłowe podejście do konia
 • prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia
 • prowadzenie w ręku i wiązanie
 • siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu
 • umiejętność jazdy w zastępie w podstawowych chodach - w stępie, w kłusie anglezowanym i w galopie w dosiadzie odciążającym

Umiejętności teoretyczne:

 • interpretacja zachowania konia
 • podstawy pielęgnacji i prawidłowe zachowanie się przy koniu
 • podstawy budowy konia, maści i odmiany
 • zasady zachowania na ujeżdżalni
 • podstawowa wiedza o sprzęcie jeździeckim i stroju do jazdy,

 

Brązowa odznaka jeździecka.

Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie z dniem 01.01.2004 system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej.
Jego celem jest podniesienie jakości szkolenia w klubach i sekcjach jeździeckich, poprawa bezpieczeństwa osób uczących się jeździć konno jak i już potrafiących siedzieć w siodle, a także zwrócenie uwagi całego środowiska „koniarzy” na prawidłowe, zgodne z zasadami wiedzy użytkowanie koni.
W czasie egzaminu egzaminator porównuje umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach zaakceptowanych przez Polski Związek Jeździecki - Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3.

EGZAMIN:

Część praktyczna:

A) opieka stajenna - osoby posiadające odznakę "Jeżdżę Konno" są zwolnione z tej części egzaminu.

 •  prawidłowe podejście do konia;
 •  prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
 •  podstawowe zabiegi pielęgnacyjne - czyszczenie;
 •  prowadzenie w ręku i wiązanie

B) Zaliczenie części ujeżdżeniowej  w której musimy swobodnie poruszać się w trzech chodach.
C) Zaliczenie części skokowej. Parkur składa się z czterech przeszkód w czym pierwsza rozpoczyna się cavaletti i krzyżakiem.

Część teoretyczna – tematy:

 • zachowanie konia;
 • prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
 • podstawy żywienia i technika żywienia;
 • podstawy zdrowia konia;
 • podstawy eksterieru, maści i odmiany;
 • podstawy teorii jazdy konnej;
 • dosiad i jego rodzaje;
 • rodzaje pomocy;
 • podstawowe figury na ujeżdżalni;
 • zasady zachowania na ujeżdżalni;
 • sprzęt jeździecki i strój do jazdy.

 

Srebrna odznaka jeździecka.

 

EGZAMIN:

Osoby posiadające aktualną klasę sportową są zwolnione z części egzaminu, dotyczącej dziedzinie jaką uprawiają.

Część praktyczna:

A) Opieka stajenna:

 •  znajomość i prawidłowe użycie sprzętu do pielęgnacji konia – czyszczenie okrywy;
 • włosowej i pielęgnacja kopyt;
 • siodłanie i kiełznanie, dopasowanie rzędu.
   

B) Część ujeżdżeniowa:

 • wykonanie czworoboku klasy P (program P-4 zmodyfikowany) z notą 5,0;
 • niedopuszczalne jest używanie jakichkolwiek wodzy pomocniczych;
 • obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.

Nie zaliczona część ujeżdżeniowa egzaminu dyskwalifikuje z podejścia do częśći skokowej

C) Część skokowa

Z tej części egzaminu zwolnione są osoby, mające zdany skokowy egzamin licencyjny.

Część skokowa polega na pokonaniu 6 przeszkód w wysokości 80 cm (dla kucy wysokość zgodna z ich kategorią, ale maksymalnie 70 cm), ustawionych wg schematu. Wśród przeszkód jedna musi być kombinacją podwójną.

Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.

 

Część teoretyczna:

Tematy:

 • rozszerzone wiadomości z pielęgnacji, żywienia i zdrowia koni;
 • rozszerzone wiadomości z teorii jazdy konnej;
 • chody koni;
 • opis stosowanych pomocy podczas wykonywania poszczególnych ćwiczeń;
 • figury na ujeżdżalni;
 • podstawy teorii skoków przez przeszkody;
 • zasady jazdy w terenie;
 • pierwsza pomoc.

 

Skontaktuj się z nami!


Jazda konna, Wycieczki oraz obozy konne
Agnieszka - 501 932 187

Adres e-mail: stajnia (małpa) stajniapasja.pl
Adres: ul. Kółko 15, 07-201 Skuszew